Dostawa i zwroty

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem antidotumrecords.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep internetowy www.antidotumrecords.pl jest prowadzony przez firmę:

Antidotum Records, pod adresem: Warszawa, ul. Polnej Róży 1/201, 02-798

NIP: 611-256-62-76 , REGON: 147201115

Zakup w sklepie internetowym www.antidotumrecords.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: info@antidotumrecords.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawdziwych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).

Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zamówienia będą realizowane dopiero po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę).

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie do godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

Wybór sposobu dostawy odbywać się będzie podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym antidotumrecords.pl podane są w złotych polskich. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

III. Reklamacje i zwroty.

W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 2 tygodni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony œświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu antidotumrecords.pl

Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 

IV. Gwarancja i wymiana.

Klientom przysługuje prawo do wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.

Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki i nie może nosić œśladów użytkowania.

Adres do wysyłki:

Antidotum Records

ul. Polnej Róży 1/201

02-798 Warszawa